Araştırma & Geliştirme

MUĞLA'NIN İLK AR-GE MERKEZİ

Ar-Ge Merkezi bünyesinde; Araştırma Geliştirme, Tasarım, Prototip ve Test çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda Ar-Ge Merkezimizde Kompozit Malzemelerin Geliştirilmesi, Su Parkları ve Su Kaydıraklarının Tasarımı, mekanik ve su tekniği geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu Ar-Ge Projelerimizde, bilgisayar destekli tasarım, sonlu elemanlar ve sonlu hacimler yöntemleri kullanarak analiz ve simülasyon çalışmaları, prototiplendirme ve test çalışmaları kullanarak, hem analitik hem de deneysel yöntemleri içeren bir Ar-Ge sistematiği ile Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Ar-Ge STRATEJİLERİMİZ

Dünyada küresel rekabetin öne çıktığı bu dönemde, gelişmiş ülkelerdeki başarılı Ar-Ge firmaları gibi, know-how ve teknoloji gerektiren, yüksek katma değerli, yeni ve yenilikçi özgün Ar-Ge Projelerini ortaya çıkarmak,

Rekabette avantaj yaratarak, sürdürülebilir ihracat yapabilmek ve uzun vadede nitelikli istihdam ve ekonomik katma değer oluşturmak,

Yurtdışı projelerimizin sayısını arttırarak, büyük ölçekli Ar-GeProjeleri almak, Ar-Ge projeleri ihraç ederek ülke ekonomisinin büyümesinde pay sahibi olmak,

Sürekli gelişim ve değişime açık, hiçbir şeyin imkânsız olmadığına inanan sonuç odaklı profesyoneller olarak, paydaşlarımızla birlikte dünyanın en zor Ar-Ge Projelerini gerçekleştirerek Ar-Ge farkındalığı oluşturmayı hedefliyoruz,

Yürüttüğümüz Ar-Ge Projeleri, ürünün işlevsel özelliklerinde ya da öngörülen kullanımlarında somut önemli bir gelişme ve iyileştirme getiren ürün odaklı yenilikçi Ar-Ge faaliyetlerini içermektedir.

 

  • 19 Ar-Ge Personeli
  • Lisans ve Yüksek Lisanslı Personel
  • Üniversite İşbirlikleri
  • Devam Eden 5 Proje
  • Eğitim, Seminer, Konferans, Fuar Katılımı
  • Kamu Destekli Ar-Ge Projeleri Yürütülmesi (TÜBİTAK)